Singapore đang ở đây!

Những tình nguyện viên người Singapore!
Mái Ấm Truyền Tin vừa nhận 4 học sinh trung học rất trẻ và năng động đến từ Singapore làm tình nguyện viên tại đây từ 21-24/03. Họ mang theo nhiều sách và trò chơi. Mặc dù, họ không thể thực sự nói chuyện với các trẻ em được nhiều, nhưng họ đã có rất nhiều niềm vui vì họ đã giao tiếp tốt với nhau bằng một ngôn ngữ quốc tế — tình yêu! Họ đã dạy cho trẻ em về toán học, tiếng Anh, chơi trò chơi với chúng, và chơi đá lông gà. Bạn có thể nhìn thấy nụ cười của trẻ mồ côi. Có tình yêu thì sẽ có thời gian, với tình yêu và trái tim nhân hậu, các học sinh này đã dành được tình cảm yêu thương của các em trẻ mồ côi!

This post is also available in: English 日本語


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *