Công việc

Bán hàng tự làm để quyên tiền.

Bán hàng tự làm để quyên tiền
.

A teen feeding four toddlers at a time.

Một bé gái đút cơm cho 4 em nhỏ


A toddler knows how to open mouth wide.

Nào, măm măm, há miệng to nào.

Some time ago they learned to make baskets for support.

Họ đã từng đan giỏ để bán.

Rất thành thạo mặc dù còn trẻ.

Rất thành thạo mặc dù còn trẻ.This post is also available in: English 日本語


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *