Dã ngoại

Ready to go on a city tour. Oh, you look tired already. It’s a big operation to get everyone ready.

Chuyến đi thăm thành phố bắt đầu! Ồ, các em hình như đã mệt rồi. Thật là một thành công giúp các em chuẩn bị cho chuyến đi.

Get on, get on!

Lên xe nào các em!


Always photo shoot before an event! Good memories are to be treasured.

Nào, hãy chụp hình trước khi đi nhé! Chúng ta phải lưu lại những kỉ niệm đẹp này!

At a famous Dam Sen Park.

À, Công viên Đầm Sen đây rồi.
A game has started, yea!

Trò chơi bắt đầu nào!

Um, um, baby! Please eat!

Măm măm con, ăn ngoan nhé!
I like your smile, Hieu and Trang!

Hiếu và Trang cười tươi quá!

Woops, where are their heads?

Hiếu và Trang cười tươi quá!
Everyone is so happy.

Ai cũng vui vẻ hết.

What are you eating, Minh?

Minh ơi, con đang ăn gì vậy?
A famous Vun Tau beach.

Aaaa, biển Vũng Tàu đây rồi.

An ethnic orphan with a volunteer.

Một em bé người dân tộc thiểu số chụp hình cùng tình nguyện viên.
A fine, sunny day for an excursion!

Một ngày dã ngoại thật vui!

I’m making a sand castle.

Nhìn này, em có thể xây một lâu đài cát!

This post is also available in: English 日本語


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *