Học tập

They love art!

Các trẻ em ở đây thích hội họa!

Even the little ones can color well.

Các em nhỏ thì tô màu rất giỏi.
Let me see.

Nào, xem nào!

She is a good one

Bạn này vẽ đẹp lắm!
Everyone is so focused.

Ai nấy cũng đều tập trung nhé.

Happy students do well.

Các bạn vẽ giỏi lắm.
English class by Cathy and Matsumi.

Cô giáo Cathy và Matsumi dạy Tiếng Anh.

First and second grade pupils

Các học sinh lớp 1 và 2.
Cathy looking at their work

Cô giáo Cathy kiểm tra bài cho các học sinh.

Matsumi using flash cards of helpful quotes.

Cô giáo Matsumi dạy các câu danh ngôn.
Cathy translating it to Vietnamese.

Cô giáo Cathy dịch các câu danh ngôn sang Tiếng Việt.

Back to coloring.

Nào, tiếp tục tô màu nhé.
Everyone loves coloring.

Ai cũng thích tô màu hết.

No crying babies while coloring.

Các em nhỏ từ từ nào, đừng khóc nhé, ai cũng được phần tô màu hết.
Neat work.

Các “tác phẩm” đẹp!

Coloring for Christmas.

Tô màu mừng Giáng Sinh.
One happy Sunday, this is.

Chủ Nhật hôm nay vui quá.

A sister is teaching a girl keyboard.

Chị dạy em chơi đàn nhé!
God bless you, Sister!

Cầu Chúa phù hộ cho chị.

This post is also available in: English 日本語


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *