Khách viếng thăm

Tuyen, a long time friend of TTO, Miss Cu and Miss Lan one Sunday

Tuyến, người bạn thân thiết của trại trẻ mồ côi Truyền Tin, cô Cu và cô Lan vào
một ngày Chủ Nhật.

A nearby kindergarten pupils and teachers visited TTO.

Các giáo viên và học sinh của một trường mầm non bên cạnh ghé thăm.
Cute dancing.

Nào, cùng nhảy nhé.

Hey, it was worth coming here, this is yummy.

Đến đây vui quá, cái này ngon thật.
Thank you guys, Job well done.

Cảm ơn các bạn, biểu diễn hay lắm.

Sweet Mr. Kabata, Miss Cu and two babies.

Ông Kabata dễ thương, cùng cô Cư và hai em bé.
The orphans sang for Mr.Kabata.

Các em hát tặng ông Kabata.

Looks like finale.

Giống như là biểu diễn chung kết.
A girl is bringing a baby to Mr. Kabata.

Bồng em bé đến cho ông Kabata.

Miss Cu is bringing another baby to him.

Cô Cư bồng một em bé khác đến cho ông Kabata.
Now he has two babies in his arms.

ồ, bây giờ ông Kabata bồng 2 em bé trên tay.

Mr. Kabata was smiling the whole time.

Ông Kabata lúc nào cũng cười tươi.
The first balloon artist visited  TTO.  2003 or 4

Một nghệ sĩ bong bong đến thăm đầu tiên năm 2003 hay 2004

Claire, our daughter helping the orphans with workbook.

Claire, con gái chúng tôi, đang giúp các em làm bài tập.
Thanks, Andy, you did great.

Cảm ơn Andy, anh làm tốt lắm.

Performing for Lorrie, an Australian.

Biểu diễn cho chị Lorrie, người Úc.
They sang a frog song in Japanese.

Nào cùng hát bài hát con ếch bằng tiếng Nhật nhé.

She fell in love with the orphans.

Cô Lorrie rất yêu bọn trẻ.
She asked her friends in Australia to give a little donation each month.

Cô Lorrie đã kêu gọi bạn bè của mình ở Úc giúp đỡ một số tiền hằng tháng.

She was such a bubbly woman. She continued to do so until she passed away. We love you, Lorrie.

Cô ta là một người phụ nữ nhân hậu. Cô ta tiếp tục giúp đỡ cho đến khi cô ta qua
đời. Chúng tôi yêu cô, Lorrie.
Lorrie’s friends visited TTO and gave them books, toys etc.

Bạn của cô Lorrie đến thăm và tặng sách, đồ chơi …cho các em.

Rosey and others with the kids.

Rosey và những người bạn chụp hình với các em.
Joseph and Daniel playing with the kids.

Joseph and Daniel chơi với các em.

A magic trick always interests kids.

Biểu diễn ảo thuật luôn lôi kéo bọn trẻ.
A barber visits orphans.

Nào, cắt tóc nhé.

Be still, Minh.

Con ngồi yên nhé Minh.
These stools come handy.

Những chiếc ghế này tiện quá.

Miss Cu shows a donation given by Mekong Energy company.

Cô Cư khoe một khoản tài trợ của công ty Năng Lượng Mêkong
They sold their furniture and gave the fund to TTO.

Họ đã bán đồ nội thất của mình, và ủng hộ từ thiện cho trại mồ côi Truyền Tin.

The director of Mekong Energy with the two boys.

Giám Đốc công ty Năng Lượng Mekong với 2 đứa trẻ.
 Alice with the orphans.

Alice và các trẻ em.

Jasmine with the kids.

Jasmine và các trẻ em.

The Vietnamese travel guide with a group of Singaporean junior high students.

Hướng dẫn viên Việt Nam cùng với một nhóm học sinh trung học Singapore.

The guide was very enthusiastic in knowing about the life at TTO.

Người hướng dẫn viên rất hứng thú nghe kể chuyện về cuộc sống của các em tại trại mồ côi Truyền Tin.
He asked many questions to Miss Cu.

Anh ta đã đặt rất nhiều câu hỏi.

Some thing I didn’t even know.

Có nhiều điều chính tôi cũng không biết.
Mixture of races.

Nhiều màu da!

They were good listeners too.

Họ rất chăm chú lắng nghe.
The Muslim admin with a tod.

Cô quản lý người Hồi Giáo với 1 trẻ em.

Learn to be a mom.

Học cách chăm sóc trẻ sơ sinh.
Now they can use what they learned.

Bây giờ các em có thể ứng dụng những thứ mình đã học.

The orphans love balloons.

Các trẻ em rất thích chơi bong bóng.
They want to come back again next year.

Họ muốn quay trở lại vào năm sau.

Cathy trying a balloon art.

Cathy làm một hình bằng bong bóng.
I’ve just started this too.

Tôi cũng mới tập làm bong bóng

Ooops, where is Mary?

Ồ, mẹ Mary đâu rồi?
Mother Superior, Miss Huong and Miss Cu.

Mẹ Superior, cô Hương và cô Cư.

Joseph juggling oranges.

Joseph tung hứng những quả cam.
He is still doing it in spite of gravity.

Anh ta làm được thế mặc dù có trọng lực trái đất.

Looks like he is still on it.

Anh ta vẫn tiếp tục làm được, hay quá.
What’s gonna happen?

Điều gì sẽ xảy ra?

Wow, it was like kamikaze dive.

Lặn Kamikaze
Thank you, Daniel.

Cảm ơn, Daniel.

This post is also available in: English 日本語


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *