Biểu diễn

A cool dance after the Christmas dinner.

Nhìn các em nhảy đẹp chưa kìa!

Aren’t they lovely?

Chúng dễ thương quá đúng không?

Handsome boys!

Các chàng đẹp trai!

A group of artists.

Nhóm các nghệ sĩ!
Looking at the lion dance.

Múa lân vui quá!

They performed for Philippine community at Christmas.

Biểu diễn cho cộng đồng Philippine vào dịp Giáng Sinh.
There are 53 different ethnic peoples in Vietnam. This is one of their costumes.

Có 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Đây là một trong những trang phục truyền thống của họ.

They start dancing early.

Bắt đầu nhảy nhé.
After Christmas dinner, they performed for me.

Sau bữa ăn tối Giáng Sinh, chúng ta nhảy cho cô Mati xem nào.

It  takes courage to perform.

Hoan hô các bạn nhé!
Looks like they are enjoying it, too.

Ai nấy cũng hào hứng!

A sister taught them to dance.

Các em múa theo chị nào!
A Vietnamese dance.

Điệu múa truyền thống Việt Nam.

Impressive dancing  by 6th graders, Christmas 2009

Điệu múa truyền thống Việt Nam.
The same team at a church, Christmas 2009

Cũng chính các em này biểu diễn ở nhà thờ, Giáng Sinh năm 2009

You are great!

Các em múa đẹp quá!
Christmas cheers.

Chúc mừng Giáng Sinh an bình.

A performance at the home.

Buổi diễn ở nhà.

This post is also available in: English 日本語


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *